“AGIS-AGROINDUSTRIJA” je savremeni poslovni sistem koji postoji i uspešno posluje od 1989. godine. U dosadašnjem razvoju, brzo se prilagođavalo zahtevima tržišta zahvaljujući dobrom izboru proizvodnog programa i kadrovskim rešenjima.

 

Danas “AGIS-AGROINDUSTRIJA” svoje poslovanje ostvaraje sa brojnim firmama sa teritorije Srbije, ali i susednim državama, EU i Rusijom naročito na polju izvoza

AKTUELNA PONUDA

 

Duboko zamrznuti kukuruz šećerac

Smrznut kukuruz secerac u klipu je proizvod dobijen od svežih plodova šećerca koji se posle faze pripremanja konzerviše primenom niskih temperatura.

  • Izgled: boja tipična za vrstu kukuruza šećerca,klipovi gotovog proizvoda su zdravi, čiste, bez stranih primesa i neorganskih materija.
  • Miris i ukus: svojstveni kukuruzu šećercu

Duboko zamrznuta paprika

Smrznuta paprika kocka (10x10) je proizvod dobijen od svežih plodova parike koji se posle faze pripremanja konzerviše primenom niskih temperatura.

  • Izgled: boja tipična za vrstu paprike, kocke gotovog proizvoda su zdrave, čiste, mesnate, bez fleka, bez stranih primesa i neorganskih materija.
  • Konzistencija: rastresito smrznute kocke
  • Miris i ukus: svojstveni paprici
  • Za Eu i Rusku federaciju carina je 0%

  • Količine za otpremu 20 tona po vozilu